HİZMETLERİMİZ

YETKİLENDİRİLMİŞ TÜZEL KİŞİLİK HİZMETLERİ
Yetkilendirilmiş tüzel kişilik sözleşmesi yaptığımız tüm firmaların "Maden Kanunu ve Yönetmelikleri" kapsamında;
 1. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünde:
 • Dosya Takibi
 • Ruhsatın bağlı bulunduğu şube ve yetkilileri ile iletişimde olmak
 • e - maden işlemlerinin tamamen yönetilmesi hususunda takibinin yapılarak ilgili yönlendirmelerin yapılması
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ
 • Maden Arama, İşletme ve Temdit Projeleri Hazırlanması

 • Arama Faaliyet Raporları Hazırlanması

 • Jeolojik Prospeksiyon Çalışmaları

 • Jeolojik Prospeksiyon Neticesindeki  Jeolojik Haritalama İşlemleri

 • Sondaj Projesi Hazırlanması

 • Sondaj Logarlarının Hazırlanması

 • Arazide Yapılacak Çalışma İle Mülkiyet ve Yol Durumunun Araştırılması

 • Pasa, Yol, Şantiye, Enerji Nakil Hattı İzinleri İçin Orman Projelerinin Hazırlanması

 • Maden Sahalarının Rehabilitasyon Projelerinin Hazırlanması

 • Özel Ağaçlandırma Projelerinin Hazırlanması

 • Orman Teknik Raporlarının Hazırlanması

 • Çalışma ve Tesis Alanlarının Yerlerinin Belirlenmesi

 • Maden Sahaları, Arama İşletme Altyapı, Tesis İzin Dosyası Tanzimi

 • Maden ve Petrol  Arama ve İşletme Dosyası Tanzimi ve Danışmanlık (Kazı Gerektirmeyen)

 • Maden ve Petrol  Arama ve İşletme Dosyası Tanzimi ve Danışmanlık (Kazı Gerektiren)

 • İşletme Tesisi Altyapı Tesis İzni Dosyası

 • (HES) Hidro Elektrik Santralleri Orman İzinleri ve Danışmanlığı

 • (RES) Rüzgar Enerji Santralleri Orman İzinleri ve Danışmanlığı

 • (ENH) Enerji Nakil Hattı Orman Projeleri İzinleri ve Danışmanlığı

 • Rüzgar Ölçüm Direği İzin Dosya Tanzimi

 • Türk Telekom Telefon Hattı ve RL Enerji Hattı Orman İzinleri ve Danışmanlığı

 • Maden ve Taş Ocağı Orman İzinleri ve Danışmanlığı

 • GSM Baz İstasyonları Orman İzinleri ve Danışmanlığı

 • Truzim Tesisi Orman İzin Dosyası

ORMAN İZİN SÜRECİ İLE İLGİLİ HİZMETLERİMİZ
 • Çalışılması düşünülen orman izin alanlarının karşılıklı mutabakat sağlanarak belirlenmesi,

 • Çözüm ortağı yetkili orman firması ile sürekli iletişim ve bu sürecin takibi,

 • Orman talep dosyası takibi, 

 • Talep sonunda alınan izinlerin bildirilmesi ve çalışma alanlarının belirlenmesi

HARİTA MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ
 • Hali Hazır Haritaları İçin Ölçüm ve Çizim Hizmetleri
 • Kübaş Hesaplarının Yapılması
 • Topografik Haritaların Hazırlanması
 • Jeolojik Haritaların Hazırlanması
MADEN MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ
 • Uzman Müşavirlik Hizmetleri

 • Bilgi Dökümü Alın ve Sunum Raporları Hazırlanması

 • Arama Ruhsat Alımı ve Devir İşlemi

 • İşletme Ruhsatı ve Devir İşlemi

 • Arama faaliyet raporu hazırlanması

 • Arama Dönemi Üretim İzin Belgesi Alınması

 • İşletme Projesi Hazırlanması ( Açık - Kapalı İşletme )

 • Temdit Projeleri Hazırlanması

 • Birleştirme Talepli İşletme Projesi Hazırlanması

 • İşletme İzni, Sevk Fişi Alımı ve Nezaretçi Ataması

 • 29. Madde Evraklarının Hazırlanması

 • Saha Mülkiyet Belirleme İşlemleri

 • Mera Vasfı Değişikliği Dosyanın ve Toprak Koruma Projelerinin Hazırlanması

 • İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı ( Gsm Alınması )

 • Terk Raporu Hazırlanması

 • İhale Müracaat Dosyalarının Hazırlanması

 • Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nde Ruhsat ve Dosya Takibi 

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ
 • ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) Gerekli Değildir Kararı Çıkartılması

 • ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) Olumlu Kararı Çıkartılması

 • ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) Kapsam Dışı Kararı Çıkartılması

 • Çevre Görevliliği Hizmetleri

 • Çevre İzni Çıkartılması

İletişim Bilgileri:
+90 542 273 38 58
+90 542 619 98 58
 akerytk@akergrup.com.tr
Cumhuriyet Mah. Vatan Cad.
Bakır İş Hanı No:46/10
Melikgazi / KAYSERİ
Detaylı bilgi için: