Neden OSMANLI OSGB
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti,
OSMANLI olarak Topluluğumuzda, iş sağlığı ve güvenliği politikaları söz konusu olduğunda kısa vadeli, geçici ve anlık çözümler yerine, sürdürülebilir kalkınmaya olumlu etkisi olacağına inandığımız uzun vadeli bir bakış açısına sahibiz.
 
OSMANLI OSGB olarak çalışmalarımızı da bu yönde kurguladık ve sürdürülebilirliği için teknolojik ve bilimsel yatırımlarımız ile destekliyor ve geliştiriyoruz.
 
Çözüm odaklı anlayış ile OSMANLI OSGB ofislerimizi, hizmet verdiğimiz kuruluşları, hizmet sağlayan personel kadromuzu (iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi, diğer sağlık personeli) haberli/habersiz olarak  Denetim ve Risk Değerlendirme ekiplerimiz tarafından iç denetim süreçlerine tabi tutuyor, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri kontrol altına alıyoruz. 
 
İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerimiz ile müşterilerimizin çalışan bağlılığını arttırıp, iş sürelerinden kayıplarını azaltarak, iş verimini maksimize etmeyi hedefliyoruz.

www.akergrup.com.tr

İSG Uzmanları

İş Güvenliği Uzmanlarımız, hizmet verdikleri kuruluşlarda sunmuş oldukları hizmetleri ve raporlamaları OSMANLI OSGB İSG+ bilgi işlem altyapısına kayıt ederler.

Hizmetin başlamasına istinaden görevlendirilen İş Güvenliği Uzmanlarımız kuruluşları ziyaret ederek ön bir rapor hazırlar ve sunarlar. 

www.akergrup.com.tr

İş Yeri Hekimi

İşyeri Hekimleri

20.07.2013/28713 tarih ve nolu Resmi Gazete'de yayınlanan İşyeri Hekimleri’nin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında bulunan tüm yükümlülükleri yerine getirmekten sorumludur

Diğer Sağlık Personeli

kayseri aker grup

Diğer Sağlık Personelleri 20.07.2013/28713 tarih ve nolu Resmi Gazete'de yayınlanan Diğer Sağlık Personelleri’nin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında bulunan tüm yükümlülükleri yerine getirmekten sorumludur.

Değerlerimiz

İş ahlakımız, iş yaşamımızın temelini oluşturur. Kurumsal kimliğimiz “insana saygı”ya dayanır. 
Mesleki alandaki yeteneklerimizi en üst sınırına kadar geliştirmeyi görevimiz olarak görürüz. Yaptığımız her işte ve sunduğumuz her hizmette en üst kalite düzeyini hedef alırız. 
Değişime açık girişimcilik ruhunu içimizde taşırız. İş alanlarımızda yenilikler getirmek temel prensibimizdir. Tüm müşterilerimize layık oldukları ilgiyi ve saygıyı gösteririz. Hareketlerimizin başkalarını nasıl etkileyeceğini her zaman göz önünde bulundururuz.
Açık olmak,
Adil olmak,
Saygılı olmak,
Mütevazi davranmak .
Mert olmak.
değişmez değerlerimizdir.

 

 • ASBEST SÖKÜM UZMANLARI EĞİTİM KONU BAŞLIKLARI VE EĞİTİM PROGRAMI

 • İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİNİN NİTELİKLERİ VE SEÇİLME USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

 • 29 Ağustos 2013

 • T C Resmi Gazete - 28 Aralık 2004

 • KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR TEKNİK KOMİTESİNİN OLUŞUMU VE GÖREVLERİNE DAİR TEBLİĞ

 • - 15 Ağustos 2013

 • KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR TEKNİK KOMİTESİNİN OLUŞUMU VE GÖREVLERİNE DAİR TEBLİĞ -22 Nisan 2011 

 • KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN KATEGORİZASYON REHBERİNE DAİR TEBLİĞ

 • - 11 Mart 2012

 • KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

 • (ÜRÜN GÜVENLIĞI VE DENETIMI: 2013/11)   30 Aralık 2012

 • BAZI KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMLERİNİN DIŞ TİCARET VERİ SİSTEMİ ÜZERİNDEN YAPILMASINA DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ

 • 25 Aralık 2010

 • KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMLERİNİ DÜZENLEYEN DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ TEBLİĞ NO: (2007/11)

 • 29 Aralık 2006

 • KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARLA İLGİLİ UYUMLAŞTIRILMIŞ ULUSAL STANDARTLARA DAİR TEBLİĞ

 • 6 Nisan 2007

 • T C Resmi Gazete - 4 Mayıs 2004