Modüler Korkuluk

  • TS EN 13374 standardına göre tasarlanmakta ve üretilmektedir. 
    107 cm. yükseklik; zeminden 15 cm. yükseklikte topuk levhası, 5 cm. den büyük çaplı bir malzemenin geçemeyeceği şekilde boyutlandırılmış orta bariyer şeklinde tasarlanmıştır. 
    Elektrostatik boyası ve demonte bileşenleri ile birçok projenizde yorulmadan, yıpranmadan hizmet verecektir.
    Ayak yüksekliği 110 cm olup ayak içinden bağlantı elemanları ile sabitlenir. 
    Yüksekten düşme tehlikesini çok estetik ve prestijli bir şekilde ortadan kaldırabilirsiniz.

www.akergrup.com.tr
www.akergrup.com.tr
www.akergrup.com.tr
www.akergrup.com.tr

En Yapı Şantiye Modüler Korkuluk Uygulamaları

Merdiven Korkuluk Uygulamaları

Yatay ve Düşey Yaşam Hattı


⦁    Yüklenici Firmanın Sorumlulukları;
⦁    İlgili güvenlik tedbirlerinin alınması için; İşveren firmanın yetkilendirdiği uzmanı veya şantiye şefinin direktifleri doğrultusunda ve ayrıca yüklenici firmanın teknik personelinin belirlediği gerekli tüm malzeme, donanım ve teçhizatın hazırlanması, temini, nakledilmesi ve ilgili şantiyeye uygulanması,
⦁    Şantiyede yapılan çalışmalar esnasında güvenlik ağının kurulumu ve diğer iş güvenliği tedbirlerinin uygulanması esnasında gerekli güvenlik önlemlerini almak,
⦁    Gerekli tedbirler alınması için kullanılacak malzeme ve donanım listesinde belirtilen malzemeleri kullanmak, işverenin onayını almadan değişiklikler yapmamak,
⦁    Güvenlik sistemlerinin kurulumu tamamlandıktan sonra gerekli belgelerin (TSE uygunluk belgesi vb.)hazırlanarak işveren firmaya verilmesi.    

    İşveren Firmanın Sorumlulukları;
⦁    Teklifi onaylayarak yüklenici firmaya göndermek,
⦁    Güvenlik sistemlerinin şantiyeye uygulanacağı zamanlarda ilgili katların temiz (inşaat malzemeleri, çivi, kalıp tahtaları, briket,  taş vs.) hazır halde bulundurulması, 
⦁    Taşıma için kullanılacak vinç, makara vs. sistemi hazır ve çalışır durumda bulundurmak
⦁    Uygulama yapılırken firma yetkilisi veya şantiye şefi gibi işveren firma adına yetkili bir personelin yüklenici firmanın yapacağı uygulamada gerekli kolaylık ve çalışma zemini hazırlanmasında şantiyede bulunmak,
⦁    Belirlenen işlerin tamamlanmasına müteakip kesilecek faturaların ödemesini zamanında yapmak.

⦁    İşin Mali Boyutu
Yukarıda yazılan işlerin firmanız tarafından talep edilenler için fiyat çalışması yapılacaktır. Komple iş güvenliği tedbirleri yukarıda yazılı olanlar ve olmayan ayrıca talepleriniz olması durumunda çalışma yapılarak firmanızın iş güvenliği tedbirleri noktasında yasal yükümlülüklerinizde alacak şekilde çözüm ortağınız olarak çalışma yapılacaktır.
⦁    Genel Hususlar
⦁    Kurulum tamamlandıktan sonra ağın denenmesi istenirse deneme işveren firma tarafından yapılacaktır. Test sonuç raporu inşaat mühendisi tarafından onaylanarak işveren firmaya teslim edilecektir.
⦁    Güvenlik sistemlerinin kurulumu aşamasında çalışacak personelin SGK sorumluluğu, güvenlik önlemleri ve sigorta ödemesi firmamız tarafından karşılanacaktır.
⦁    Bu teklifte inşaatın ve inşaat alanının fiziki şartlarını ve toplu koruma önlemlerini içerir. Yüklenici firma fiziki şartların iş güvenliği açısından uygun hale getirilmesinden sorumludur.
⦁     Çalışan diğer personelin kişisel koruyucu teçhizatının temini, teslimi ve kullandırılmasının takibi ve sorumluluğu işveren firmaya aittir. 
⦁    Kurulan güvenlik sistemleri kurulumun tamamlanmasına müteakip fotoğraflandırılarak işveren firmaya iletilmesi ve/veya şantiye sorumlusuna teslim tutanağıyla teslim edilmesiyle hizmete girmiş sayılacaktır.